LiLo Studio

• Địa chỉ: 277 Đặng Nguyên Cẩn P14 Q6

• Số điện thoại: 0905655944

• Email: lilosaigon@gmail.com

• Website: http://lilostudio.vn

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://lilostudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/lilo.saigon

• LILO STUDIO - Wedding Photography
www.lilostudio.vn
Call us: 090 5655 944 | 090 2982 087
Email: lilosaigon@gmail.com
Address: 277 Dang Nguyen Can, W.14, D.6, HCMC, Vietnam